vrijdag 14 november 2008

Het begon allemaal met een plan van Jan en Tomas.

Op vrijdag 14 november 2008 kreeg een plan van Jan en Tomas Schroën zijn beslag in een voorstelling met als titel “Jan en Tomas & friends”. In de weken daarvoor hadden ze samen met vrienden een concert in elkaar gesleuteld met Nederlandstalige rapnummers van Tomas en Limburgse luisterliedjes van Jan. Het plan was succesvol en bleek een pilot voor de samenwerking tussen vader en zoon.

vrijdag 7 augustus 2009

Voorbereiden op de muzikale voorstelling “Over Liefde”.

Er volgde een repetitieperiode van enkele maanden en op vrijdag 7 augustus 2009 stond de premiere op stapel van de in “Over Liefde” omgedoopte muziekvoorstelling, gespeeld door Tomas en Jan Schroën, zang, gitaar en klokkenspel, Geert Custers op sologitaar, Bas van Deursen op percussie en Arnoud van den Heuvel achter de knoppen.

In totaal is deze voorstelling vervolgens meer dan 30 keer gespeeld in boeren schuren, dorpszaaltjes, vestzaktheaters, kroegen en huiskamers. Veelal geen grote aantallen publiek maar kleine intieme voorstellingen. De liefde voor deze vorm van theater maken zou nooit meer over gaan.

Maar uit de frequentie van voorstellingen en de ambitie om hiermee voorlopig niet te stoppen groeide de behoefte aan een juridisch kader.

februari 2013

Medio februari 2013 richtte Jan Schroën de Stichting Boovewater op.

Medio februari 2013 richtte Jan Schroën de Stichting Boovewater op.

Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Boovewater zijn in de voorbije jaren diverse uiteenlopende activiteiten ontplooid, zoals betrokkenheid bij de organisatie van kerstvieringen of jubilea, muzikale of poetische intermezzo’s ter opluistering van jaarvergaderingen of prijsuitreikingen. Maar ook advisering op het vlak van regie en vormgeving ten behoeve van festivals of concerten van fanfares of zangkoren. Ook werd er regie gevoerd bij voorstellingen in het amateurtoneel-circuit.

Huiskamerconcerten

In Midden-Limburg werd een serie kleinschalige concerten georganiseerd bij particulieren thuis. Deze vonden veelal plaats in de huiskamers en werden uitgevoerd door diverse muzikanten en artiesten. De concerten kregen de naam Noenever Concerten, naar de naam van een oude boerderij in Buggenum, waar het eerste huiskamerconcert plaatsvond. Reeds in het eerste jaar werden er concerten georganiseerd in Buggenum, Heythuysen, Ell, Herkenbosch en Roermond. Op sommige locaties vonden in een seizoen meerdere concerten plaats. Er werd een soort format gehanteerd: Een kleinschalig concert, in het koude deel van het jaar, op zondagmiddag met bij binnenkomst een kop koffie met wat lekkers, in de pauze een wijntje of een sapje en na afloop een kop soep, en dat alles voor een betaalbare prijs. Het bleek het een geliefde formule voor een breed publiek.

Gedurende een periode vormden de Noenever Concerten een kleinschalig theatercirquit, maar bij gebrek aan centrale aansturing kreeg het geen permanent karakter. Sommige locaties, echter, bleven in het winterseizoen voorstellingen organiseren en doen dat heden nog.

De concerten werden eerst niet alleen georganiseerd door de stichting, maar ook gefaciliteerd d.m.v. verstrekking van stoelen, servies, bestek e.d.

Boovewater Producties

Onder de vlag van Boovewater werden in de voorbije jaren een aantal voorstellingen geproduceerd. Ideeën, teksten en liedjes kwamen steeds uit de kokers van Tomas en Jan Schroën, voor de uitvoeringen werd samengewerkt met percussionist Bas van Deursen, de sologitaristen Geert Custers en Arnoud van den Heuvel, en met musicus Fer Koolen.

Over Liefde

Over Liefde was een collageachtige verzameling van Limburgstalige liedjes van Jan Schroën en Nederlandse Hip-Hop teksten van de hand van zijn zoon Tomas. De voorstelling werd ruim 30 keer gespeeld in kleine theaters, boerenschuren en huiskamers in Limburg, Noord-Brabant en elders. Alle teksten in het programma werden linksom of rechtsom in verband gebracht met de liefde.

De voorstelling werd gespeeld door Tomas en Jan Schroën, muzikaal gesteund door Bas van Deursen, percussie, en achtereenvolgens Geert Custers en Arnoud van den Heuvel op sologitaar.

Op Drift

Meer nog dan Over Liefde was Op Drift een theaterprogramma, wederom geschreven en uitgevoerd door Tomas en Jan Schroën, samen met Bas van Deursen en Arnoud van den Heuvel.

De titel verwees naar de oosterse Tao, het wezenlijk onderweg zijn, gebruik makend van wat zich onderweg aan de reiziger voordoet. Vanwege organisatorische en planning technische problemen speelde deze succesvolle voorstelling helaas maar 15 keer.

Vervolgens

Om het geschreven repertoire uit de voorstellingen, inmiddels ruim 50 nummers, niet ongebruikt op de plank te laten liggen besloten vader en zoon Schroën om als duo te gaan spelen. Dat leidde tot een kleine serie optredens, soms als onderdeel van een ander programma, soms als losstaand “concert”. In deze voorstellingen werd een select aantal covers aan de playlist toegevoegd, vergeten liedjes die veelal verbazing en verrassing veroorzaakten bij het publiek. Parallel aan het spelen schreven vader en zoon wederom aan een nieuw theaterproduct.

juni 2016

Het Oerolfestival 2016 op Terschelling.

Tijdens het Oerolfestival 2016 op Terschelling speelde Jan Schroën een tiental korte programma’s met uitsluitend zijn Limburgstalig repertoire. De bedoeling van deze optredens was, te onderzoeken of je met een compleet Limburgs dialectrepertoire kunt spelen voor een overwegend niet-Limburgssprekend publiek. Gesteld dat zulks zou lukken dan zou het in principe overal kunnen.

In de voorbereiding voor de optredens bedacht Jan een impliciete dialect les Limburgs op basis van traditionele kernwoorden in zijn liedteksten. Deze “Limburgse les” werd een integraal onderdeel van het optreden en resulteerde in het reduceren van de taalbarrière tot nagenoeg nul.

De optredens werden een doorslaand succes.

oktober 2016

Stilte…

Vanaf herfst 2016 raakte de Stichting Boovewater in een soort radiostilte. Oktober 2016 werd bij Tomas Schroën alvleesklierkanker geconstateerd. Tien maanden later overleed hij op 33-jarige leeftijd.

De ziekte en het overlijden van Tomas Schroën hadden tot gevolg dat alle activiteiten tot nader order werden opgeschort. De Stichting Boovewater verdween van de radar.

medio 2017

Boovewater boven water.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Het jaar van Tomas’ overlijden daargelaten, bleef Jan spelen op Terschelling tijdens het Oerolfestival. Steeds weer bleek de Limburgse taal veel toegankelijker dan ook door veel Limburgers werd vermoed. Maar het verlangen naar een nieuwe voorstelling werd allengs manifester.

Voortborduren op het concept dat hij samen met Tomas ontwikkelde was om voor de hand liggende redenen niet te doen. Loslaten van het concept in aanvang ook niet, om vergelijkbare redenen. Wat essentieel bleek was het verstrijken van de tijd.

medio 2019

Witte Lelies

In de herfst van 2019 schreef Jan een nieuwe voorstelling, Witte Lelies genaamd, naar de favoriete bloemen van Desiree, zijn eerste vrouw, de moeder van Tomas. Desiree overleed jong, ze was 34 jaar, Tomas was 9. Jan schreef de theatervoorstelling in een oude caravan in het buitengebied van Heythuysen. Witte Lelies gaat over vaderschap. Over het genieten daarvan. Maar ook over het alleen dragen van ouderschap. Het proces van afscheid nemen, rouwen en herinneren, dat na het overlijden van zijn zoon onvermijdelijk in zijn leven postvat, inspireerde hem om te gaan schrijven.

Het oorspronkelijke plan om Witte Lelies al tijdens het Limburg Festival 2020 in première te laten gaan werd door corona gedwarsboomd. Er volgde uitstel. Maar op 20 november 2020 ging Witte Lelies in première, in de Bombardon in Heythuysen. En zomer 2021 stond de voorstelling toch op het Limburg Festival. Met veel succes. Het publiek liet zich raken doordat de thematiek in de verhalen universeler bleekt te zijn dan de particuliere geschiedenis van Jan.

Fer Koolen

Parallel aan het schrijven zocht en vond Jan een nieuwe muzikale kompaan. Sinds 2019 werkt hij nauw samen met oud dorpsgenoot en muzikale duizendpoot, Fer Koolen uit Ell. Het muzikale spoor dat Fer nalaat loopt van blaasmuziek, orkestdirectie, popmuziek en luisterlied naar arrangeerwerk, studioproductie en muziekonderwijs. En dan blijven alle zijpaden ongenoemd.

Buiten de provincie

Witte Lelies is Limburgstalig. In een drietal voorstellingen in Utrecht bleek dat een marginaal probleem. Al speelden Fer en Jan de eerste voorstelling met het zweet in de handen. Vervolgens werden voorstellingen gespeeld in Culemborg en Arnhem. Ook daar werd de dialectvoorstelling enthousiast ontvangen en bleek een enkel onbegrepen woord het verhaal van de voorstelling niet in de weg te staan. Vervolgens was het hek van de dam en volgden voorstellingen in Sneek, de Bilt, Breda en Nieuw Vossemeer en staan momenteel nog meerdere voorstelling op stapel in Limburg en ver daarbuiten.

Daarover t.z.t via de nieuwsbrief meer informatie.

De Reje

Aanvankelijk zochten Fer en Jan naar een onderlinge muzikale chemie. Dat deden ze door het spelen van een liedjesprogramma, gebaseerd op een album van Sinead O’Connor uit 1992. Daarin zingt de Ierse zangeres de covers uit haar jeugd die haar inspireerden om zangeres te worden.

De Reje, oorspronkelijk in korte vorm ontstaan voor optredens op Terschelling, gaat over de muzikale roots van Jan die uiteindelijk tot zijn repertoire van Limburgse luisterliedjes leidden. Ondanks dat ook hier corona diverse keren spelbreker was werd dit programma een soort laboratorium waarin de muzikale samenwerking tussen Fer en Jan kon groeien.

medio 2023

Heden ten dage.

Zowel Witte Lelies als De Reje worden nog gespeeld. Er is vooralsnog geen reden om daarmee te stoppen, maar op 16 augustus j.l. ging tijdens het Limburg Festival De Beecht in premiere. De Beecht is de nieuwe voorstelling van Jan Schroën en gaat over woede, schuld en spijt. Of in Jan”s woorden: “de achterkant van mijn medaille”.

De Beecht is een pauzeloze muzikale voorstelling van 75 minuten en wordt, net als Witte Lelies en De Reje, gespeeld door Jan Schroën en Fer Koolen.