De plannen hingen al boven de markt, zoals dat heet. Maar het gaat nu echt gebeuren. We gaan weer spelen buiten de grenzen van Limburg, dus buiten ons eigen taalgebied. De positieve ervaringen in september 2021 in de werfkelder in Utrecht en het vertrouwen dat we krijgen van vrienden die ons helpen met het zoeken naar geschikte locaties in het land, maken van ons rijke bevoorrechte mensen.

De nieuwsbrief van mei 2022 is onderweg of wellicht al verzonden. In onze kaartenbak zullen relatief weinig adressen zitten van mensen in de regio’s waar we nu gaan spelen. Daarom doen we een beroep op lezers van de nieuwsbrief en bezoekers van deze site om onze PR ietwat te boosten. M.a.w. heb je familie of vrienden, kennissen of relaties waarvan je vermoedt dat ze belangstelling zouden kunnen hebben voor Witte Lelies, schroom dan niet de nieuwsbrief door te zenden of mensen te attenderen op Boovewater.nl.

In ons adressenbestand staan uiteraard veel Limburgers. Een aanzienlijk aantal van hen heeft de voorstelling al eerder gezien. Daar zijn we trots op. In Culemborg en Arnhem kennen we aanmerkelijk minder mensen. Mochten er in deze plaatsen, of in die omgeving, familie, vrienden of kennissen wonen waarvan je het vermoedt dat ze belangstelling zouden kunnen hebben voor onze voorstelling, schroom dan niet om deze nieuwsbrief aan hen door ze mailen. Zo help je mee aan onze PR ter plekke. Alvast veel dank.

Van Harte welkom bij een van onze voorstellingen.