Het Broodfonds is een voorziening voor kleine zelfstandigen die voorziet in een alternatief voor een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een kleinschalig fonds, regionaal georganiseerd, waarin maximaal 50 fondsleden elkaar in nood een financiële en mentale hand in de rug houden. Het initiatief is een groot succes, zo blijkt uit het feit dat er inmiddels meer dan 600 broodfondsen bestaan, verdeeld over 195 plaatsen en met in totaal bijna 30.000 deelnemers.

Ik ben lid van het Broodfonds in mijn regio. De leden van het fonds ontmoeten elkaar enkele malen per jaar, liefst op een van de bedrijven van de fondsleden.

Op 1 juli was ik aan de beurt. Het Broodfonds kwam naar Beegden en we speelden Witte Lelies in mijn eigen schuur. Een betere manier om te laten zien waar ik mee bezig ben was niet denkbaar.

Een enerverende avond en veel fijne reacties waren ons deel.